EBR68-Tongeren

EBR68:

Officiele link :https://ops.skeyes.be  –> Preflight information –> Daily Warnings

TMV is de enige club in Vlaanderen waar reglementair mag gevlogen worden tot een hoogte van maximum 650m boven de grond, maar alleen als EBR68 (door ons) geactiveerd wordt.

Na besprekingen met het Directoraat Generaal van de LuchtVaart en de militaire authoriteiten werd in april 2020 de Restricted Area EBR68 gecreëerd en opgenomen in dagelijkse Notams en op de officiële vliegkaarten afgedrukt. EBR68 is een zuil binnen een cirkel van 925m straal rond het clubhuis van TMV, vanaf de grond tot de hoogte waar de naderingszone van Luik begint (die start vanaf 2500 voet AMSL). Door fouten in onze hoogtemeters en om een veiligheidsbuffer te garanderen vliegen wij dus maximaal tot 650m boven de grond. Vermits EBR68 binnen de HTA12B (Helicopter Training Area) zit kan onze EBR68 slechts geactiveerd worden als HTA12B NIET actief is, en dus slechts op weekend en feestdagen  (lokale tijd).

Om niet onnodig luchtruim voor bemande toestellen af te sluiten zal TMV EBR68 slechts activeren indien de weersvoorspellingen voor modelvliegen (vooral voor grote gesleepte zwevers) gunstig zijn. Als de NOTAM actief is zal dit op de website en op het plein duidelijk gemaakt worden en betekent dit dat de standaard limiet van 120meter grond niet meer bestaat. Alle modelisten ter plaatse kunnen dan zonder verdere modaliteiten gebruik maken van de beschermende zuil. Respecteer dan wel de limieten van deze zuil, zowel voor Uw veiligheid als die van bemande vliegtuigen die het luchtruim doorkruisen. Reddingsdiensten of noodtoestanden mogen EBR68 steeds doorvliegen, blijf dus op Uw hoede en vergeet niet dat modellen de laagste pikorde hebben in de voorrangsregels voor luchtvaartuigen.

Informatie

https://ops.skeyes.be/html/belgocontrol_static/eaip/eAIP_Next/html/eAIP/EB-ENR-5.1-en-GB.html