Algemene voorwaarden : Fly-In 4-5 mei 2024

Voorwaarden

We verwelkomen jou en je partner/familie graag op dit evenement en om alles veilig en vlot te laten verlopen vragen wij jullie graag om volgende punten in acht te nemen.

Daarom, als piloot (of helper) ga ik akkoord met:

Eventuele kampeerders kunnen de dag voor het evenement de kampeerweide/parking slechts oprijden na voorafgaande toestemming van de secretaris (poort is permanent op slot). Op- en afrijden van de weide kan door de scherpe bocht alleen maar uit/naar richting Henis dorp.

Bij evenementen met veel vliegende toestellen wordt gevraagd de omheinde parking met grijze keien slechts te gebruiken voor laden en lossen van de toestellen of het afkoppelen van de aanhangwagens. Auto’s worden daarna op de campingweide geparkeerd. Bij heel grote/zware modellen mag de bestelwagen eventueel op deze parking blijven tijdens de vliegactiviteiten. Deze paragraaf geldt ook voor eigen clubleden. De parkeerplaatsen langs de weg worden vrijgehouden voor bezoekers of leveranciers.

I.v.m brandveiligheid zal zowel op parking als op de kampeerweide steeds voldoende rijweg vrijgehouden worden voor eventuele tussenkomsten van ziekenwagens en brandweervoertuigen, hou alle doorgangen vrij. De openbare weg langs het clubhuis is wettelijk permanent  afgesloten voor auto’s tussen de spoorweg en het clubhuis en de politie beboet regelmatig overtreders, gebruik dus alleen het weggedeelte van/naar Henis dorp.

Alle deelnemende modellen moeten voldoen aan de huidige wettelijke normen (identificatiegegevens/geluid/gewicht etc) en de piloten moeten een geldig brevet kunnen voorleggen (en verzekering indien dit niet door hun modelvereniging gegarandeerd wordt). Gezien de soms late aankomst van sommige deelnemers kan het zijn dat de fysieke briefing vervangen wordt door een papieren versie die uiteraard zowel naar de geest als de letter ervan dient gerespecteerd te worden. Inbreuken of het niet kunnen voorleggen van de hiervoor vermelde bescheiden zullen leiden tot een verbod aan deelname aan de vliegactiviteiten.

Bij aankomst dient men zich spontaan aan te melden bij de inschrijvingen waar je persoonlijk tekent dat jouw toestellen en jezelf conform zijn met de huidige wetgeving, verzekerd bent en je de modaliteiten van de briefing (ook indien overhandigd op papier) zal respecteren alsook de instructies van de vluchtbegeleider zal naleven. Hier zal je ook je tickets krijgen voor eten of drank en indien er een speaker voorzien is, gegevens van jou en je toestel gevraagd worden indien deze vooraf niet ingediend werden.

Op sommige evenementen wordt gewerkt met een vluchtplanner die de strips met aangekondigde modellen in samenspraak met de piloten op het “toteboard” zal plaatsen/verplaatsen. Indien met een “toteboard” gewerkt wordt mogen alleen toestellen vliegen die daarop gepland staan. Niemand gaat onaangekondigd vliegen met wat dan ook.

Op de vliegzijde voorbij de afspanning mogen alleen deelnemende piloten en hun essentiële helpers aanwezig zijn, alle anderen moeten wettelijk en verzekeringstechnisch aan de veilige zijde van de draad blijven tijdens de effectieve vliegperiodes.

Wij danken jullie op voorhand voor jullie deelname en staan steeds ter beschikking om jullie vragen en suggesties te verwerken.

Have a nice day/weekend and keep it safe.

Sluit nu deze pagina en kies bij de inschrijving voor de optie “Ja, gelezen en goedgekeurd