Second Serve

De Sportdienst Van Stad Tongeren start met een uniek initiatief: Via ‘Second serve’ willen ze tweedehands sportkledij een tweede kans geven. Door ‘afgedankte’ sportkledij in te zamelen bij sportclubs en willen ze maatschappelijk kwetsbare jongeren overtuigen aan sport te doen. 

“Second Serve is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen verschillende Tongerse organisaties en sportclubs. Samenwerken is cruciaal voor het welslagen van dit project. Het is een uniek project, in die zin dat de drempel tot sportparticipatie verder verlaagd wordt. Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is het niet evident om hun kinderen aan te sluiten bij een sportclub. 

Met Second Serve wordt de financiële drempel om aan sport te doen voor een groot deel weggenomen. 

Elk gezin dat voldoet aan volgende criteria komt in aanmerking voor Second-serve: wonend in Tongeren met een leefloon, het voorkeurtarief genieten in de ziekteverzekering in budgetbegeleiding/schuldbemiddeling, of tewerkgesteld zijn in een sociale of beschutte werkplaats. 

Ook de Tongerse modelvleugels willen hier aan mee werken en zijn partner van Second-serve

Wil uw zoon of dochter aansluiten bij de club, vlieglessen volgen om een radio bestuurd vliegtuig te besturen, dit kan, vliegtuigen met dubbelbesturing zijn ter beschikking

De club TMV  voorziet een discreet sociaal contactpersoon, Voets Peter GSM: 0475-293558 of Verjans Emile 0478-385547

 Met Second Serve willen we de drempel naar sport voor kansarme jongeren verlagen. Door te sporten kunnen ze uit hun isolement geraken.”

Elk kind of jongeren moet kansen krijgen om aan sport te doen. Daar doen we het voor”

Voor alle vragen over de vrije tijd en hobby’s van uw kinderen kunt u terecht in de vrijetijdswinkel van het Huis van het Kind.

Meer info op  www.secondserve.be.

De vrijetijdswinkel is open elke donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur.