Corona Covit-19 UPDATE 4

Berichtvan de luchtvaart 20200510-nl_brief_algmeen_lichte_luchtvaart

UPDATE 5: Mondmasker binnen en buiten verplicht!

In het kader van covid-19 en van de heropstart van de activiteiten op 11 mei 2020, en tot nader bericht, moeten de clubleden van TMV de algemene maatregelen die beschreven worden in dit document naleven

 

We zullen ons aan de regels moeten houden op het plein als ook op de parking om eventuele verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan!

Op het terrein , parkeer op een goede afstand van andere voertuigen

Om op het veld te komen is elke modelvliegtuigpiloot uitgerust met een beschermingsmasker, hydroalcoholische gel en een plastic zak voor persoonlijk afval 

Draag een beschermingsmasker en respecteer ten allen tijde social-distancing

Afstand houden, d.w.z. contact vermijden met andere personen binnen 1,5 meter, blijft de beste manier om de verspreiding van COVID-19 te beperken

Gebruik van hydroalcoholische gel voor en na elke behandeling van apparatuur, batterijën of gereedschap door meer dan een persoon

In het vliegtuigpark moet een afstand van minstens 5 m worden aangehouden tussen de modellen van de verschillende personen. Elke persoon neemt steeds hetzelfde pad tussen de auto en de modellen en tussen het vliegtuigpark en het circuit. –

Vermijd tijdens het vliegen dat de piloten zich dichter dan 5 m van elkaar bevinden. Bij groepen van maximaal 3 personen, houdt men een afstand van 1,5 m tussen de personen – ook tussen de piloot en zijn helper gedurende de eigenlijke vlucht.

In het geval van een crash verzamelt en evacueert slechts één persoon de resten van het toestel.

In een eerste fase mogen de opleidingsvluchten met dubbelbesturing alleen worden hervat met een strikte inachtneming van de social distancing, waarbij gebruik wordt gemaakt van een radioverbinding of met een lange kabel van minstens 5 m tussen de instructeur en de leerling. Het dragen van een scherm over het mondmasker wordt aanbevolen voor de instructeur en de leerling.

Het terrein moet gesloten blijven voor alle publiek, d.w.z. indien er bezoek van buiten uit aanwezig is en er geen bestuurslid aanwezig is dan is het aanwezige TMV lid verantwoordelijk om deze bezoekers er op te wijzen om social-distancing te handhaven

Blijf op het veld niet inactief: oefen en ga daarna naar huis.

Houd tijdens onderhoudswerkzaamheden op het terrein sociale afstand, draag een beschermingsmasker en zorg voor handhygiëne (hydroalcoholische gel) voor en na elk gebruik van een machine of instrument.

Kom niet naar het TMV als je u ziek voelt!

Clubhuis en toiletten blijven gesloten .

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet naleving maatregelen

We hopen verder op uw medewerking te mogen rekenen en  houdt het gezond

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.